7/24 ACİL ELEKTRİKÇİ

0537 375 84 48

Tek faz ve üç faz arasındaki fark

Tek faz ve üç faz arasındaki fark nedir? Nerelerde Kullanılır ?

Karşılaştırma Tablosu

İçindekiler

Tek fazın tanımı ( Monofaze)

Tek faz sistem devreyi tamamlamak için 2 tek gerektirir, yani iletken ( faz) ve nötr. İletken akımı taşır ve nötr akımın dönüş yoludur. Tek faz, 230 volta kadar voltaj sağlar. Çoğunlukla fan, soğutucu, öğütücü, ısıtıcı vb. Küçük aletleri çalıştırmak için kullanılır.

Üç fazın tanımı (Trifaze )

Üç fazlı sistem dört telden oluşur, üç iletkenler ( faz ) ve bir nötr. İletkenler birbirinden 120º uzakta faz ve boşluk dışındadır. Üç fazlı sistem aynı zamanda tek fazlı bir sistem olarak kullanılır. Düşük yük için, üç faz beslemesinden bir faz ve nötr alınabilir.

Üç fazda sistem, bir yıldız veya delta konfigürasyonunda çekilebilir. Yıldız bağlantısı, uzun mesafeli iletim için kullanılır çünkü hata akımı için nötrdür.

Tek faz ve üç faz arasındaki  fark nedir ?

•Tek fazlı beslemede, güç bir iletkenden akarken, üç fazlı besleme güç beslemesi için üç iletkenden oluşur.

•Tek faz beslemesi devrenin tamamlanması için iki kablo (bir faz ve bir nötr) gerektirir.

•Üç faz, devrenin tamamlanması için üç faz kablosu ve bir nötr kablo gerektirir.

•Tek faz 230V’a kadar voltaj sağlar, üç faz kaynağı ise 415V’a kadar voltaj taşır.

•Maksimum güç, tek faz beslemesine kıyasla üç faz üzerinden aktarılır.

•Tek faz, ağı basitleştiren iki kabloya sahipken, üç fazlı ağ dört kablodan oluştuğu için karmaşıktır.

•Tek fazlı sistemin sadece bir fazlı teli vardır,ve arıza ağda meydana gelirse, güç kaynağı tamamen kesilir. Fakat üç fazlı sistemde ağın üç fazı vardır ve eğer hata fazlardan herhangi birinde meydana gelirse, diğer ikisi sürekli olarak güç sağlayacaktır.

•Tek fazlı sistemin verimliliği  Üç fazlı sisteme göre daha düşüktür. Çünkü üç faz kaynağı, eşdeğer devre için tek faz kaynağı ile karşılaştırıldığında daha az iletken gerektirir.

•Tek faz tedariki daha fazla bakım gerektirir ve üç faz tedariki ile karşılaştırıldığında maliyetli olur.

•Tek fazlı besleme, çoğunlukla evde ve küçük yükleri çalıştırmak için kullanılır. Üç fazlı besleme, büyük sanayilerde ve ağır yükleri çalıştırmak için kullanılır.

Üç fazın yıldız bağlantısı,iki farklı voltajın kullanılması (yani, 230 volt ve 415 volt). 230V, bir faz ve bir nötr tel kullanılarak sağlanır ve üç faz, herhangi iki faz arasında tedarik edilir.