7/24 ACİL ELEKTRİKÇİ

0537 375 84 48

Jeneratör nedir?

İçindekiler

Jeneratör nedir?

Jeneratör nedir? Jeneratör nasıl çalışır?

Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Jeneratörlerin çoğu dönme prensibine göre çalışır. Bu, döner bir hareketle hareket ettikleri anlamına gelir. Bu dönme rüzgar, su veya buhar türbinlerinden kaynaklanabilir. Jeneratörler elektromanyetik indüksiyonun fiziksel prensibi üzerinde çalışır. Elektromanyetik indüksiyon ile manyetik akı yoğunluğundaki değişiklik bir elektrik alanı oluşturur.

Jeneratör Nedir? Jeneratör nasıl çalışır?

Bir jeneratör temel olarak iki bölümden oluşur: sabit bir parça (stator) ve hareketli bir parça (rotor). Rotorun tahrik miline bir mıknatıs takılır ve dışarıdan sağlanan mekanik enerji ile döner. Statorda demir çekirdekli birkaç bobin sabitlenmiştir. Elektrik bağlantıları bobinlerin üzerinde bulunur. Mıknatıs jeneratörde dönerse, Lorentz kuvveti yüklere etki eder ve onları harekete geçirir. Yükteki bu kayma potansiyel bir farka neden olur ve bir elektrik voltajı üretir: alternatif akım üretilir. Bu alternatif akım daha sonra elektrik şebekesine beslenebilir veya bir komütatör vasıtasıyla doğru akıma dönüştürülebilir.

Jeneratör çeşitleri nelerdir?

En yaygın jeneratör tipi döner jeneratördür. Yukarıda açıklandığı gibi, bu, bir statordaki bir mıknatısın dönüşü yoluyla mekanik enerjiyi eklektik enerjiye dönüştürür. İki farklı döner jeneratör tasarımı vardır: bir iç kutup makinesi ve bir dış kutup makinesi. İlkinde, mıknatıs bir stator içinde döner, bir dış kutup makinesinde stator, bobinlerin döndürüldüğü hareketsiz bir mıknatıstan oluşur. Döner jeneratöre ek olarak, lineer jeneratör de vardır. Bu durumda, elektrik voltajı dönme ile değil, uçlarında mıknatıs bulunan bir pistonun ileri geri sallanmasıyla üretilir. Bu piston, her iki taraftaki iki bobinden geçer ve bir elektrik yükü üretir.

Jeneratör ne zaman icat edildi?

İndüksiyonla ilk elektrik üretimi Hippolyte Pixii tarafından yapıldı. 1832’de Ampère’nin önerisiyle bilinen ilk alternatif akım jeneratörünü yaptı. Aynı yıl Michael Faraday, doğru akım ürettiği tek kutuplu bir makine de yaptı. Dönmeyen, ancak salınan bir cihaz da 1832’de Salvatore Dal Negro tarafından inşa edildi. Büyük ölçekli kullanımlı jeneratörler 1849’dan itibaren mevcuttu. Kalıcı mıknatısları olmayan ilk jeneratörler, 19. yüzyılın ortalarında Werner von Siemens, Ányos Jedlik ve Søren Hjorth’un yanı sıra Samuel Alfred Varley ve Charles Wheatstone tarafından tanımlandı ve üretildi. İlk çok fazlı alternatörler 19. yüzyılın sonunda inşa edildi.