7/24 ACİL ELEKTRİKÇİ

0537 375 84 48

Elektrik Akımı Nedir? Elektrik Akım Sembolü Nedir?

Elektrik akımı nedir? Elektrik Akım Sembolü nedir? gibi soruların cevabını bu makalede bulacağız.

Elektrik akımı veya elektrik akımının gücü basitçe akım olarak adlandırılır. Bu, elektrik enerjisinin transferini ve serbest yük taşıyıcılarının sayısal hareketini açıklar. Yük taşıyıcıları elektron veya iyon olabilir.

Bir elektrik akımı, ancak iki farklı elektrik yükü arasında yeterli serbest ve hareketli yük taşıyıcı varsa akabilir. Örneğin metal, sıvı ve gaz gibi iletken bir malzemede.‌

    • Alternatif Akım
    • Doğru Akım

İçindekiler

Elektrik Akımı Nedir ?Karşılaştırmada mevcut akış

Elektrik akışı genellikle bir borudaki akan su ile karşılaştırılır. Su borudan ne kadar fazla akarsa, su miktarı o kadar yüksek olur. Elektrikte de durum aynı. Bir saniyede iletkenden ne kadar çok elektron akarsa, elektrik akımı o kadar büyük olur.
Elektrik akımı gücü, elektrik akımını sayısal olarak tanımlamak için kullanılır.

Elektrik Akımı sembolü

Elektrik akımının veya elektrik akım gücünün sembolü  I’dir.

Ölçü birimi

Hesaplama formülleri

Elektrik akımını hesaplamak için çeşitli formüller vardır.

Akım yönü

Akımın yönü oklu devrelerde gösterilir. Farklı bilimsel varsayımlar ve bulgular nedeniyle, iki güncel yön tanımlanmıştır

Teknik akım yönü (tarihsel akım yönü)

Atomlardaki süreçleri ve elektronlar arasındaki ilişkiyi bilmeden önce, metallerdeki elektrik akışından pozitif yük taşıyıcıların sorumlu olduğu varsayılıyordu. Buna göre akım pozitif kutbundan negatif kutba akmalıdır. Akımı ölçmek için bir ölçüm cihazının kullanılması da bu sonuca izin verir. O zamanki varsayım çürütülse de, pratik nedenlerle akımın orijinal (tarihsel) yönü korundu. Bu nedenle, bir devre içindeki akımın yönü bugün hala artıdan eksiye tanımlanmaktadır.

Fiziksel akım yönü (elektron akım yönü)

Kapalı bir devrede, serbest yük taşıyıcıları (elektronlar) negatif kutuptan itilir ve pozitif kutba çekilir. Bu, negatif kutuptan pozitif kutba bir elektron akışı yaratır. Bu akım yönü, aynı zamanda elektron akım yönü olarak da adlandırılan fiziksel akım yönüdür. Serbest yük taşıyıcılarının gerçek akış yönüne karşılık gelir.

Elektrik akımını ölçün

Ampermetre her zaman tüketici ile seri bağlanır. Bunu yapmak için, ölçüm cihazının devreye sokulabilmesi için devre hattı kesilmelidir. Ölçüm sırasında akım, ölçüm cihazından geçmelidir.

Bir yanıt yazın