7/24 ACİL ELEKTRİKÇİ

0537 375 84 48

Termostat Nedir? Yapısı ve Çalışma modu

Termostat Nedir? Nerelerde kullanılır?

Termostat, ortam sıcaklığına bağlı olarak içeri veya dışarı akan sıcak su miktarını kontrol eden bir regülatördür .
Termostatlar, örneğin radyatörlerdeki termostatik vanalarda veya bir arabanın soğutma devresinde dolaşan suyu düzenlemek için kullanılır.

Termostat Nedir? Yapısı ve çalışma modu

 Kapalı ve iyi kapatılmış bir kapta
deforme olabilen oluklu bir borunun etrafına bir sıvı veya gaz yerleştirilmiştir. Oluklu boru, bir pim vasıtasıyla bir valfe bağlanır.

Ortam sıcaklığı artarsa ​​sıvı veya gazın sıcaklığı da artar. Sıcaklık yükseldiğinde, sıvı veya gaz genişler. Oluklu boru bu şekilde sıkıştırılır ve sonuç olarak valf daha fazla kapatılır.
Öte yandan ortam sıcaklığı düşerse sıvı veya gazın sıcaklığı da düşer. Sıcaklık düşürüldüğünde sıvı veya gazın hacmi de azalır. Oluklu boru genişleyebilir. Valf bu nedenle daha fazla açılır.

Bir arabanın soğutma devresindeki termostat da benzer şekilde çalışır : Bu durumda ortam sıcaklığı, normal çalışma modundaki soğutma sıvısının sıcaklığıdır. 90°C civarındadır. Motora aşırı yük bindiği için bu sıcaklık yükselirse termostat daha fazla soğutma sıvısı sirkülasyonu sağlar. Soğutma sıvısının sıcaklığı düşürüldüğünde, dolaşan soğutma suyu miktarı da azalır. Genel olarak bu, soğutma sıvısının sıcaklığının çalışma durumunda dar bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlar.
Ayrıca termostat, uzun süre park etmiş bir arabayı çalıştırırken çalışma sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.